-15%

Общество и право 5/2012

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

„За“ и „против“ АСТА и какво не знаем за споразумението - Атанас Костов, адвокат

Търговско споразумение за борба с фалшифицирането – АСТА  - Брюксел, 23 август 2011 г.

Коментар

Аналогово телевизионно излъчване – от параграф в параграф (продължение) - Доц. д-р Райна Николова, Нов български университет

Гледна точка

(Не)решителната битка на парламента с незаконното имущество - Иванка Иванова, Институт „Отворено общество“

Актуално

Правен режим на екологичната оценка - Проф. Георги Пенчев, ЮФ на Пловдивския университет  „Паисий Хилендарски“

Анализ

Количество на изпълнението при договора за строителство - Мирослав Димитров, адвокат

Накратко

Откриването на сградата на адвокатското училище

ВАдвС обяви за втора година конкурс за студенти юристи

Млади юристи

Възлагането на работа по смисъла на чл. 49 ЗЗД. - Никола Рачев, ЮФ на СУ „Кл. Охридски“, V курс

Бележити юрист

100 години от рождението на проф. Живко Сталев – бележит учен-юрист и общественик - Проф. Васил Мръчков

Библиотеката на СЮБ представя