-16%

Общество и право 5-6/2006

2,45 лв.
2,90 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Четвъртата поправка на Конституцията - Иван Григоров, председател на ВКС, Константин Пенчев, председател на ВАС, Борис Велчев, Главен прокурор

Юбилей

10 години Върховен административен съд

Съдебна система

АПК разшири тълкувателната дейност на ВАС - Стефка Стоева, заместник-председател на ВАС

Дебат

Представителната демокрация – реална или привидна - Д-р Байчо Панев, професор по криминология

Позиция

НПК и дознателите - тревоги и очаквания - Д-р Веселин Вучков

Актуално

Новата нормативна уредба на финансовия контрол - Проф. д-р Иван Г. Стоянов

Гостува

Престъпленията в киберпространството - Д-р Марко Герке

Еврокомпас

Изграждане, уредба и организация на съдебната власт в ЕС - Ст. ас. Атанас Семов

На вниманието на законодателя

Какъв отпуск ще ползва след 1 ануари 2007 г. майка на дете на възраст между 3 и 9 месеца - Анна Дочева, юрист

Правна помощ

Как се допълва кадастрален план - Анелия Маркова, съдия в СГС

Бележити юристи от миналото

Наказателният съдия - Проф. д-р Никола Саранов

Библиотеката на СЮБ представя–
новата специализирана литература, Иван Андонов