-15%

Общество и право 6/2008

3,40 лв.
4,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Исковата молба, отговорът и ранната преклузия в първоинстанционното производство по ГПК - Росен Томов, адвокат

Дебат

Нарушаване правото на труд на хората с трансплантирани органи - Жанет Богомилова, юрист

Гледна точка

Еклектика и смущаващи колизии в действащия НПК - Милен Глушков, районен прокурор при РП - гр. Нови пазар

Анализ

Общоприетите морални норми - ограничителен критерий на радио-и телевизионното програмно съдържание (продължение от бр. 5) - Доц. д-р Райна Николова

Коментар

Оперативни правомощия на мобилните митнически групи в разузнавателния процес - Д-р Петър Младенов

Съдебна система

Ролята на прокурора в производството по АПК - Анелия Маркова, съдия в СГС

Спорт и право

За спор(т)ния и (фут)болния арбитраж - Борис Колев, юрист

„За“ и „против“

Законодателството ни не преследва проституцията - Спас Иванчев, наказателен съдия

България се бори с платената любов от 130 години - Мариана Първанова, историк

Европа дава четири варианта за решение на проблема - Ивелина Тонева, юрист

Чужд опит

Държавните институции в Македония - без „имунитет“ срещу принудителното изпълнение

Правна помощ

Тълкувателно решение № 3 на ВАС от 06.06.2008 г.

Еврокомпас

Общи политики в областта на образованието и на младежта според ДЕО - Яна Кузманова, адвокат

Съдът на Европа

Бележити юристи от миналото

В памет на проф. М. Андреев - Проф. д-р Мария Манолова

Причини за издаването на Ватопедската грамота - Проф. Михаил Андреев

Библиотеката на СЮБ представя–
новата специализирана литература, Иван Андонов…………………