-15%

Общество и право 7/2011

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Престъпленията „активен и пасивен изборен подкуп“. Как заканодателят инкриминира явлението „изборна търговия“ - Гл. ас. Цветана Петрова, Доц. д-р Веселин Вучков

20 години КС 

Проблеми на нормативното регулиране на правомощията на Конституционния съд - Доц. д-р Пенчо Пенев, конституционен съдия (1991 – 1997 г.)

Ново издание за практиката на КС  - Д.ю.н. Красен Стойчев, конституционен съдия

Коментар 

Административен договор и частноправен договор на администрацията - Памела Бучкова, гл. асистент в Нов български университет

Анализ 

Освидетeлстване от лекар по реда на чл. 158 НПК - Гл. ас. д-р Иван Видолов, Академия на МВР, Катедра „Наказателноправни науки“

Актуално 

След Решение № 7 от 2011 г. на КС: Какво се случва с ранното пенсиониране за тежък труд - Жанет Богомилова, юрист

Юбилей 

25 г. от създаването на българската асоциация по криминология - Проф. д.ю.н. Юлия Бояджиева

Мониторинг

Доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

Еврокомпас

Преюдициалната компетентност на Съда на ЕС и други международни правораздавателни институции Елена Тодорова, доктор по международно право (право на ЕС)

„За“ и „Против“

Парламентът бламира законопроекта за гражданска конфискация 

Преценка № 563/2009 Европейска комисия за демокрация чрез закона (Венецианска комисия) 

Защита на потребителя. Нелоялни търговски практики - Александра Павлова, младши експерт в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Акцент  

Хуманитарното право през погледа на проф. Цветана Каменова - Илка Стамболиева

Библиотеката на СЮБ представя