-15%

Общество и право 7/2015

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Съдебната власт – размисли за поредната ревизия - Проф. Снежана Начева, конституционен съдия (2008 – 2009)

Систематизирани предложения от участниците в Експертна кръгла маса от 06.07.2015 г. на тема „Конституционният модел на ВСС и предложенията за промени“

Актуално 

Детското правосъдие и реформата в съдебната система - Десислава Анзова, докторант в Югозападен университет „Неофит Рилски“

Коментар

Режимът на дееспособността. Необходимост от законодателни промени в режима на дееспособността в светлината на решение № 12 от 2014 г. на КС и рисковете за лицата с психични увреждания и обществото по проектозакона за физическите лица и мерките за подкрепа - Райна Георгиева, адвокат от Софийска адвокатска колегия

Анализ 

Същност и приложно поле на чл. 293а от НК - Наталия Георгиева, преподавател в ЮФ на УНСС

Безналични акции. Минало, настояще и бъдеще. Прехвърляне на безналични акции - Росен Балтов, задочен докторант в ИДП към БАН

Данъчен лабиринт

Данък безвъзмездно придобиване - Ефтим Марев, главен юрисконсулт – Община Бургас

In memoriam

Почина юристът и политикът Неделчо Беронов

Адвокатурата се прости с Тодор Бурилков

Отличия

Проблеми на прилагане на правото на ЕС в България по отношение на работниците и/или служителите, които работят от разстояние (II част)  - Ивайло Епитропов, старши юрисконсулт в СУ „Св. Климент Охридски“

Икономика на Европейския енергиен съюз. Новите възможности за България според Стратегията за Енергиен съюз (II част) - Атанас Георгиев, асистент в катедра „Икономика и управление по отрасли“ при Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Млади юристи

Административен контрол в здравеопазването, осъществен от ИА „Медицински одит“. Сравнителен анализ на отчетите 2010 – 2013 г. - Антония Илиева, докторант по Административно право и административен процес в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“

Еврокомпас

Директива на ЕС относно резервационните данни на пътниците (Passenger name record (PNR) данни) - Йоанна Вълкова, Международен отдел на МВР

Библиотеката на СЮБ представя