-15%
4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение 

Съотношението между защитата на лични данни и режима на отворени данни - Д-р Калина Георгиева, Петър Славчев, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Актуално

Правно-екологични аспекти на възлагането на обществени поръчки - Проф. дюн Георги Пенчев, ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“

Коментар 

Публично предлагане на ценни книжа. Историческо развитие и еволюция на правната уредба и на разбиранията за нормативна регламентация - Д-р Ясен Николов, адвокат от Софийската адвокатска колегия

Анализ 

Договор за услуга и трудов договор - Константин Белев, юрисконсулт и задочен докторант към ЮФ на УНСС

Гледна точка 

Почеркови изследвания на ръкописни текстове, изпълнени чрез спрей - Детелина Георгиева, експерт към НИК-МВР

Еврокомпас 

Регионално сътрудничество и основни ценности на Европейския съюз - Савина Михайлова-Големинова, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Програми за териториално сътрудничество на Балканите – общ преглед - Гинка Симеонова, доктор по право, Департамент „Право“ при НБУ

Накратко

Българската съдебна практика вече е достъпна в портала за електронно правосъдие на ЕС

IN MEMORIAM

Почина видният български юрист проф. д-р Кино Лазаров

Напусна ни колегата Румен Андреев

Началото

Антропометрическата служба в България (Бюро за идентификация) - Проф. д-р Иван Боев, Академия на МВР

Библиотеката на СЮБ представя