-16%

Общество и право 8/2007

2,45 лв.
2,90 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Темида с променен облик след новия съдебен закон - Лилия Христовска, юрист и журналист във в. „Дневен Труд“

Дебат

Конституционализацията на европейския правов ред и националните конституции - Проф. д-р Снежана Начева, професор по конституционно право в СУ „Св. Кл. Охридски“

Позиция

Войната за буквата „В“ - Велислава Дърева, журналист-публицист на свободна практика

Опит назаем

Плебесцитите в Древния Рим - Доц. д-р Малина Новкиришка

Мнение

Необходимо е ново изборно законодателство - Проф. д-р Мария Манолова

Права на човека

Закрила на дете срещу насилие в семейна среда (Продължение от бр. 7) - Яна Кузманова, адвокат

Анализ

Критичен анализ на чл. 15, ал. 2 от Закона за нормативните актове - Евгени Стоянов, докторант по „Административно право и процес“ в УНСС

Уроци от практиката

Експертът в съдебната зала - Людмил Георгиев, експерт-криминалист

Еврокомпас

Политиката на Европейския съюз по опазване на морската среда - Златка Кушелиева, задочен докторант в Юридическия факултет на Техническия университет – Варна

„За“ и „против“

Решение на Административен съд - София относно уеднаквяване на практиката по прилагане разпоредбата на чл. З от Закона за данък върху добавената стойност, във връзка с Решение на Конституционния съд № 7 от 23.04. 2007 г. (ДВ, бр. 37/08.05.2007 г.)

Бележити юристи от миналото

Еволюция на изобретението към патент - Д-р Константин Кацаров

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Иван Андонов