Общество и право 8/2008

4,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Кошмарът „имотни измами“

Документните престъпления и свързаните с тях измами при сделки с движимо и недвижимо имущество - Петър Раймундов, ВКП

Наказателната политика - превенция или стимул за „кражбите“ на недвижими имоти? - Йосиф Герон, адвокат

Фалшиви пълномощни, скици и удостоверения за наследници – най-чести оръжия на измамниците - Димитър Танев, председател на Нотариалната камара

Коментар

Не нарушаваме европейски изисквания, давайки шанс на български деца да намерят семейство в чужбина - Илонка Райчинова, зам.-министър на правосъдието

Съдебна система

ВАС е затлачен с дела, изходът е законодателни промени - Венета Марковска, Зам.-председател на ВАС

Дебат

Политици борят следствието, вместо престъпността - Румен Георгиев, председател на Камарата на следователите и зам.-директор на НСлС

Накратко

Асоциацията на българските административни съдии ще обучава местната администрация

Спорт и право

Борбата с допинга в България - между допинг полиция и допинг инквизиция - Борис Колев, член на Консултативния съвет на сп. „Международно спортно право“

Накратко

8 частни съдебни изпълнители жертви на нападения за 2 години

Еврокомпас

Съдебната система на Европейския съюз. Първоинстанционен съд - Гл. ас. Атанас Семов, Директор на Института по Европейско право

„За“ и „против“

Решение № 626 от 22.07.2008 г. на Комисията за защита на конкуренцията

Бележити дати

100 години от обявяването на независимостта на България - Проф. д-р Мария Манолова

Библиотеката на СЮБ представя–
новата специализирана литература, Иван Андонов