-15%

Общество и право 9/2010

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Свободно използване на защитени произведения срещу компенсационни възнаграждения - Д-р Офелия Киркорян-Цонкова, адвокат

Гледна точка

Интернет пиратството - Атанас Костов, адвокат

Актуално

Нотариусите с достъп до инфомасиви на МВР и ГРАО

Способи и средства за извършване на имотната измама по чл. 212, ал. 1 и 2 от НК - Д-р Петър Раймундов, Върховна касационна прокуратура

Коментар

Изпълнение върху недвижим имот (Глава 43 ГПК) - Христо Николаев, юрист

Анализ

Договорът за обществена поръчка. Сключване, недействителност и обжалване след влизане в сила на ЗИДЗОП (обн., ДВ, бр. 52 от 09.07.2010 г.) - Владимир Петров, адвокат

Юбилей

130 години Върховен касационен съд

Избор

Георги Колев е новият председател на Върховния административен съд

Vox populi

Новият Омбудсман отвори врати за проблеми на граждани

„За” и „против”

Закон за проституцията. Правна рамка на явлението - Мирела Веселинова, юрист и журналист

Сексексплоатацията и проституцията през призмата на международната регулация на правата на човека - Йонко Грозев, адвокат, Наташа Добрева, адвокат

Анализ

Гражданска отговорност, основана на договор или деликт - Павел Гайдаров, следовател

Правна помощ

Доказването при митническото разследване - Д-р Петър Младенов

Накратко

Европейският съюз след Договора от Лисабон

Еврокомпас

Определение №2412/11.08.2010 г. на Административен съд-София град

Бележити юристи

Проф. Лиляна Ненова - Проф. Методи Марков

Проблемина следващия брак - Проф. Лиляна Ненова

Библиотеката на СЮБ представя – новата специализирана литература, Иван Андонов