-15%

Общество и право 9/2017

4,25 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание

Тема с продължение

Корупция и антикорупционно законотворчество (първа част) - Пеньо Грозев, адвокат от Софийска адвокатска колегия

Коментар

Проблеми на оценката на наркотичните вещества за целите на наказателното производство - Димитър Младенов, прокурор в Софийска градска прокуратура и задочен докторант в ИДП при БАН

Анализ

Неприсъственото решение - Маньо Манев, адвокат

Данъчен лабиринт

Промените в ДОПК относно отговорността на трети лица - Маргарита Чечова, адвокат от Софийска адвокатска колегия

Гледна точка

Възможна ли е колизия между тълкувателно решение на КС и тълкувателен акт на върховните съдилища - Д-р Виктор Симеонов, адвокат от Адвокатска колегия - Пловдив

Юбилей

120 години Софийска адвокатска колегия

Честване

10 години прилагане на правото на Европейския съюз у нас

Годишнина

Институтът на държавата и правото при БАН стана на 70 г.

Еврокомпас

България отказва да прилага европейска директива за правата на авторите в библиотеките - Анжела Димчева, поетеса и литературен критик, член на Съюза на българските писатели

Размисли

Относно дейността по нормативно съответствие - Владимир Георгиев, юрист

Библиотеката на СЮБ прдставя

АРТемида

„Любов по рождение“ сподели Пенчо Пенев