-10%

Пряка демокрация

ISBN: 978-954-730-593-9
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  528
 • Година на издаване:
  2009
20,70 лв.
23,00 лв.
+

Книгата представлява опит за изграждане на конституционна теория на пряката демокрация. В нея са анализирани теоретичните, сравнителноправните и националните проблеми на пряката демокрация. Изследвани са нейната същност, историческо развитие, предимства и недостатъци. Изградена е система от критерии за отграничаване на пряката от представителната и партиципаторната демокрация. Предложена е систематизация на институтите на пряка демокрация. Разгледани са конституционни модели, в които пряката демокрация има системно приложение или пък разкрива интересни особености. Самостоятелно внимание е отделено на историята, актуалния дебат и действащата правна уредба на пряката демокрация в България.

Книгата е предназначена за юристи, политолози, философи, социолози, както и за всеки, който се интересува от начините за разширяване на гражданското участие в политическия процес и от предизвикателствата, които то поставя.

 

Увод. Методология на изследването

Глава I. Теоретични проблеми на пряката демокрация

1. Суверенитет и пряка демокрация

2. Същност на пряката демокрация. Пряка, партиципаторна и представителна демокрация

3. История на пряката демокрация

4. Предимства и недостатъци на пряката демокрация

5. Функции на пряката демокрация

6. Пряката демокрация и институциите на публичността

Глава II. Форми на пряката демокрация

1. Класификация на формите на пряка демокрация

2. Изборът и отзоваването като форми на пряката демокрация, насочени към определяне на състава на органи на публичната власт

3. Народният вот на недоверие като способ за предсрочно прекратяване пълномощията на държавни органи

4. Институти за участие на гражданите на входа на нормотворческия процес. Конституционна и законодателна народна инициатива

5. Институти за участие на гражданите на изхода на нормотворческия процес. Конституционен и законодателен референдум

6. Плебисцитът като форма на пряката демокрация

Глава III. Сравнителноправни модели на пряката демокрация

1. Пряката демокрация в Австралия – неуспех на конституционния референдум или народът като вето потенциал?

2. Пряката демокрация в Австрия – чисто нормативното битие на директно демократичния модел

3. Пряката демокрация в Италия – отварянето на представителната система

4. Пряката демокрация в Съединените американски щати – в сянката на представителната република или формирането на смесена демократична система на щатско ниво

5. Пряката демокрация във Федерална република Германия – рефлексивност, реактивност и стимули за модернизация

6. Пряката демокрация във Франция – утвърждаването на плебисцитарната традиция

7. Пряката демокрация в Швейцария – прототипът

Глава IV. Българският модел на пряка демокрация

1. Кратка история на пряката демокрация в България

2. Актуалният дебат за пряката демокрация в България. Законопроекти и практика

3. Пряката демокрация в съвременния български конституционен модел