Публичната власт

ISBN: 954-649-681-2
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  284
 • Година на издаване:
  2004
12,00 лв.
+

Настоящото изследване поначало е теоретично, но със значително практическо предназначение. В него авторът излага своите лични наблюдения на непосредствен участник в процеса на упражняването на публичната власт. Използвайки различни източници, Васил Киров е воден от идеята за излизане от конституционноправната догматика и максимално доближаване до социалната и политическата реалност, с цел разкриване на действителността такава, каквато е.

Изследването има подчертано европейска насоченост.
Основно е ориентирано към осмисляне на политическия процес в Европа, и по-конкретно в страните-членки на Европейския съюз, общност към която България проявява устойчив стремеж да се присъедини.

Васил Киров е доктор по право. Преподава Конституционно право и Европейски конституционализъм в Юридическия и във Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".