2007 г.: Семинар: Търговско право и граждански процес

20–22 юни 2007 г., Пампорово, хотел „Мургавец“

Кристиан Таков – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”
Александър Кацарски – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”
Емилия Василева – съдия в Софийския апелативен съд
Красимир Влахов – съдия в Софийския градски съд

СРЯДА, 20 юни

отпътуване от София (паркинга пред Националния стадион „Васил Левски“ в 10.00 часа) – за участниците, ползващи организиран транспорт

13.00–15.30 настаняване и регистрация на участниците

15.3017.30 Проблеми на доказването в гражданския процес – писмени доказателства – лектори Емилия Василева и Красимир Влахов

 • видове документи и тяхната доказателствена сила
 • оспорване истинността на документите. Основания и процедура

17.30–18.00 кафе пауза

18.0019.00 дискусия по темата
20.00 вечеря

ЧЕТВЪРТЪК, 21 юни
9.3011.00 Проблеми на доказването в гражданския процес – свидетелски показания – лектори Емилия Василева и Красимир Влахов

 • хипотези на недопустимост по чл. 133 ГПК
 • процесуален ред за събиране на свидетелски показания 

11.00–11.30 кафе пауза

11.3012.30 дискусия по темата

12.30–13.30 обяд

16.0017.30 Регистърните производства след влизане в сила на Закона за търговския регистър – лектор Александър Кацарски

 • регистърно производство по Закона за търговския регистър (ЗТР) и Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
 • обжалване на откази за оповестяване по ЗТР
 • искови производства по ЗТР
 • регистърни производства по глава LII от ГПК

17.30–18.00 кафе пауза

18.0019.00 дискусия

20.00 вечеря

ПЕТЪК, 22 юни
9.3011.00 Система на обезпеченията в българското право – лектор Кристиан Таков

 • персонални (лични) обезпечения
 • реални (вещни) обезпечения
 • институти с обезпечителна функция (нехарактерни/скрити) обезпечения

11.00–11.30 кафе пауза

11.3012.30 дискусия по темата

12.30–13.30 обяд
отпътуване на участниците