IN MEMORIAM

Навършва се една година от смъртта на проф. Витали Таджер 

СТАТИИ

Атанас Симеонов – За новата правна уредба на митните сборове 

Венцислав Великов – Понятието митническа граница 

Тончи Станичич – Средновековното право на далматинските градове и проблемът за компенсиране на щетата на жертвата на наказуемо деяние 

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Цветан Сивков – Военният омбудсман според законодателството на Федерална република Германия 

Владимир Петров – Нов граждански кодекс на Руската федерация. Обща част 

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Борче Давидковски – Реформа в публичния сектор в Република Македония 

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Бисера Занкова – Съвместна конференция върху корупцията на Принстънския и Централноевропейския университет – Будапеща, 29 октомври – 6 ноември 1999 г. 

Валентин Георгиев – Теоретично изследване върху формата на държавата 

Тенчо Колев – Ценно и полезно научно изследване 

Теодор Чипев – Шесто издание на курса по граждански процес