СТАТИИ

Тодор Тодоров – Мандат на новоизбрания (новоназначен) съдия по чл. 148, ал. 3 от Конституцията

Димитър Костов – За понятието „държавен служител“

Росен Ташев – Съвременният правен позитивизъм

Маргарита Чинова, Мила Иванова – Изменение на обвинението в наказателния процес

Цветинка Пашкунова – За клеветата като престъпно посегателство

ДИСКУСИИ

Стефан Стойчев – Отново за същността на закона

Светлин Кънев – За някои особености при прехвърлянето, наследяването, залагането, съсобствеността и разделянето на дружествен дял в ООД

МЛАДИ АВТОРИ

Анета Петрова – Доказателствена сила на веществени доказателствени средства, изготвени чрез използване на специални разузнавателни средства

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Ивайло Цонков – Ценен принос в наказателнопроцесуалната литература