-20%

Съвременно право 3/2000

изтегли в pdf формат

ISBN: 0861-18-15
5,33 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Дончо Хрусанов – Оспорване на нормативни административни актове пред Върховния административен съд (Статия 1)

Георги Петканов – Възобновяване на данъчното производство (Статия 2)

Методи Марков – Развитие в уредбата на договора при общи условия (Статия 3)

Малина Новкиришка-Стоянова – За гръцкия произход на римската емфитевза (Статия 4)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Огнян Варадинов – Тълкуване на националното законодателство в съответствие с директивите на ЕС – частноправни аспекти (Статия 5)

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Стефан Стойчев – Зараждане и развитие на отношенията между парламента и изпълнителните органи в Англия (Статия 6)

МЛАДИ АВТОРИ

Борис Иванов – За електронния документ (Статия 7)

Велислава Йорданова – Принудително изпълнение по Данъчния процесуален кодекс – анализ на някои аспекти от новия режим (Статия 8)

ПРАВО И ЕЗИК

Димитър Илиев – За понятието брак и определението на римския юрист Модестин (Статия 9)

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Боряна Мусева – Към преподавателите от Юридическия факултет при СУ „Св. Кл. Охридски“ (Статия 10)