-10%

Съвременно право 1/2002

изтегли в pdf формат

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Димитрина Милкова – Презумпцията в правото като способ на юридическата техника (Статия 1)

Маргарита Чинова, Павел Смолички – Обща характеристика на особените правила за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание (Статия 2)

Методи Марков – Първото решение на КЗК за групово освобождаване от картелната забрана (Статия 3)

Атанас Симеонов – Възникване на вносно митническо задължение (Статия 4)

ДИСКУСИИ

Ивайло Стайков – Обществено осигуряване на работещите по чл. 114 от Кодекса на труда (Статия 5)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Венцислава Желязкова – Ръководство на Unidroit за международен франчайзинг (Статия 6)

Лилия Кисева – Международноправни инструменти за насърчаване и закрила на чуждестранните инвестиции (Статия 7)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Снежана Цекова – Ценен принос в българската историко-правна наука (Статия 8)

Никола Манев – Ново изследване на проблемите на българското наказателно-процесуално право (Статия 9)