СТАТИИ

Димитрина Милкова – Презумпцията в правото като способ на юридическата техника

Маргарита Чинова, Павел Смолички – Обща характеристика на особените правила за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

Методи Марков – Първото решение на КЗК за групово освобождаване от картелната забрана

Атанас Симеонов – Възникване на вносно митническо задължение

ДИСКУСИИ

Ивайло Стайков – Обществено осигуряване на работещите по чл. 114 от Кодекса на труда

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Венцислава Желязкова – Ръководство на Unidroit за международен франчайзинг

Лилия Кисева – Международноправни инструменти за насърчаване и закрила на чуждестранните инвестиции

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Снежана Цекова – Ценен принос в българската историко-правна наука

Никола Манев – Ново изследване на проблемите на българското наказателно-процесуално право