СТАТИИ

Росен Ташев – Правната догматика

Маргарита Чинова, Тоньо Железчев – Полицейско производство

Андриана Андреева – Специалната и генералната превенция при наказанията, свързани с ограничаване свободата на осъдения

ДИСКУСИИ

Евдокия Кемалова, Кръстьо Кръстев – Относно предметното съдържание на умисъла

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Дончо Хрусанов – Видове жалби в административния процес на Република Германия

МЛАДИ АВТОРИ

Райна Койчева – Предпоставки за придобиване право на наследствена пенсия

Николета Кузманова – За приложението на чл. 12а от Наказателния кодекс

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Георги Денков – „Юридическа техника“

Димитър Михайлов – И наказателноправната наука се нуждае от защита