-10%
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Росен Ташев – Правната догматика (Статия 1)

Маргарита Чинова, Тоньо Железчев – Полицейско производство (Статия 2)

Андриана Андреева – Специалната и генералната превенция при наказанията, свързани с ограничаване свободата на осъдения (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Евдокия Кемалова, Кръстьо Кръстев – Относно предметното съдържание на умисъла (Статия 4)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Дончо Хрусанов – Видове жалби в административния процес на Република Германия (Статия 5)

МЛАДИ АВТОРИ

Райна Койчева – Предпоставки за придобиване право на наследствена пенсия (Статия 6)

Николета Кузманова – За приложението на чл. 12а от Наказателния кодекс (Статия 7)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Георги Денков – „Юридическа техника“ (Статия 8)

Димитър Михайлов – И наказателноправната наука се нуждае от защита (Статия 9)