Съвременно право 5/2002

изтегли в pdf формат
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Живко Сталев, Ружа Иванова – Конституционосъобразност и законодателна целесъобразност на ЗИД на Закона за международния търговски арбитраж от 24 април 2002 г.

Огнян Варадинов – Договорът за организирано туристическо пътуване с обща цена

Кристиан Русев – Европейският Омбудсман в контекста на подготовката на ЕС за разширяване

ДИСКУСИИ

Цветан Крумов – Отговорност на държавата за вреди от прилагането на противоправни нормативни актове

МЛАДИ АВТОРИ

Диман Димов – Понятието „отличителна способност на марката“ в законодателствата на държавите-членки на ЕС и в българския Закон за марките и географските означения

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Кристина Тепкян – Работата на дипломатическите представителства в условията на извънредна ситуация

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Методи Марков – Възможности за приложение на медиацията в семейните отношения

Мартин Белов – Епистемология и методология на сравнителното право в светлината на европейската интеграция