-10%

Съвременно право 5/2002

изтегли в pdf формат

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Живко Сталев, Ружа Иванова – Конституционосъобразност и законодателна целесъобразност на ЗИД на Закона за международния търговски арбитраж от 24 април 2002 г. (Статия 1)

Огнян Варадинов – Договорът за организирано туристическо пътуване с обща цена (Статия 2)

Кристиан Русев – Европейският Омбудсман в контекста на подготовката на ЕС за разширяване (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Цветан Крумов – Отговорност на държавата за вреди от прилагането на противоправни нормативни актове (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Диман Димов – Понятието „отличителна способност на марката“ в законодателствата на държавите-членки на ЕС и в българския Закон за марките и географските означения (Статия 5)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Кристина Тепкян – Работата на дипломатическите представителства в условията на извънредна ситуация (Статия 6)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Методи Марков – Възможности за приложение на медиацията в семейните отношения (Статия 7)

Мартин Белов – Епистемология и методология на сравнителното право в светлината на европейската интеграция (Статия 8)