-20%

Съвременно право 4/2002

изтегли в pdf формат

ISBN: 0861-18-15
5,33 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Росен Ташев – Правната догматика (продължение от бр. 3) (Статия 1)

Димитър Михайлов – Понятието длъжностно лице в наказателното право (Статия 2)

Александър Стойнов – Компютърната измама (Статия 3)

Мария Славова – Принципи на държавната служба (Статия 4)

ДИСКУСИИ

Станимир Паунов – Исторически и сравнителен анализ на качеството „търговец“ и категорията „обективни търговски сделки“ (Статия 5)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Дончо Хрусанов – Административноправният договор в административното право на Република Германия (Статия 6)

МЛАДИ АВТОРИ

Галина Йолова – За механизма на престъпно поведение при умишления банкрут и значението му в аспекта на криминологичната профилактика (Статия 7)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Дончо Хрусанов – Актуални и интересни записки (Статия 8)

Илиян Кършев – Четиридесет години от създаването на Българската асоциация по международно право (Статия 9)