Съвременно право 4/2002

изтегли в pdf формат
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Росен Ташев – Правната догматика (продължение от бр. 3)

Димитър Михайлов – Понятието длъжностно лице в наказателното право

Александър Стойнов – Компютърната измама

Мария Славова – Принципи на държавната служба

ДИСКУСИИ

Станимир Паунов – Исторически и сравнителен анализ на качеството „търговец“ и категорията „обективни търговски сделки“

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Дончо Хрусанов – Административноправният договор в административното право на Република Германия

МЛАДИ АВТОРИ

Галина Йолова – За механизма на престъпно поведение при умишления банкрут и значението му в аспекта на криминологичната профилактика

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Дончо Хрусанов – Актуални и интересни записки

Илиян Кършев – Четиридесет години от създаването на Българската асоциация по международно право