-10%

Съвременно право 6/2002

изтегли в pdf формат

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Живко Сталев – Стабилност на законодателството (Статия 1)

Дончо Хрусанов – Подлежат ли на отмяна по чл. 231 от ГПК решенията на петчленен състав на ВАС (Статия 2)

Пламен Киров – Представително управление и избирателни системи (Статия 3)

Павел Сарафов – Особености на собствеността като субективно вещно право (Статия 4)

Евелина Димитрова – Субекти на данъка върху добавената стойност (Статия 5)

ДИСКУСИИ

Ралица Илкова – За възможността за прекратяване на административнонаказателното производство със споразумение (Статия 6)

МЛАДИ АВТОРИ

Лиляна Ескенази – Промените в Закона за защита на конкуренцията в светлината на европейското право (Статия 7)

Галина Чернева – Някои въпроси относно възлагането на публичноправни функции на нестопански организации (Статия 8)

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕТО „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“ ЗА 2002 ГОДИНА