Съвременно право 6/2002

изтегли в pdf формат
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Живко Сталев – Стабилност на законодателството

Дончо Хрусанов – Подлежат ли на отмяна по чл. 231 от ГПК решенията на петчленен състав на ВАС

Пламен Киров – Представително управление и избирателни системи

Павел Сарафов – Особености на собствеността като субективно вещно право

Евелина Димитрова – Субекти на данъка върху добавената стойност

ДИСКУСИИ

Ралица Илкова – За възможността за прекратяване на административнонаказателното производство със споразумение

МЛАДИ АВТОРИ

Лиляна Ескенази – Промените в Закона за защита на конкуренцията в светлината на европейското право

Галина Чернева – Някои въпроси относно възлагането на публичноправни функции на нестопански организации

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕТО „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“ ЗА 2002 ГОДИНА