Съвременно право 2/2002

изтегли в pdf формат
ISBN: 0861-18-15

Библиография на трудовете на проф. Витали Таджер

Иван Минев – Професор д-р Витали Таджер и арбитражното правораздаване

Кирил Киров – Проф. д-р Витали Езра Таджер – учен, творец, хуманист

СТАТИИ

Васил Мръчков – Задължението на работодателя по трудовото правоотношение за информиране и консултиране

Красимира Средкова – Националният рамков договор като източник на осигурителното право

Павел Сарафов – Собствеността като основно право на личността

Камелия Касабова – Брейди и евро облигации

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Мария Павлова – Недействителните сделки в практиката на ВС и ВКС на Република България

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Петьо Славов – Необходим е специален закон за разрешителните режими

Валя Върбанова – Защита на потребителя при обмяна на валута