-10%

Съвременно право 2/2002

изтегли в pdf формат

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

Библиография на трудовете на проф. Витали Таджер (Статия 1)

Иван Минев – Професор д-р Витали Таджер и арбитражното правораздаване (Статия 2)

Кирил Киров – Проф. д-р Витали Езра Таджер – учен, творец, хуманист (Статия 3)

СТАТИИ

Васил Мръчков – Задължението на работодателя по трудовото правоотношение за информиране и консултиране (Статия 4)

Красимира Средкова – Националният рамков договор като източник на осигурителното право (Статия 5)

Павел Сарафов – Собствеността като основно право на личността (Статия 6)

Камелия Касабова – Брейди и евро облигации (Статия 7)

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Мария Павлова – Недействителните сделки в практиката на ВС и ВКС на Република България (Статия 8)

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Петьо Славов – Необходим е специален закон за разрешителните режими (Статия 9)

Валя Върбанова – Защита на потребителя при обмяна на валута (Статия 10)