-10%

Съвременно право 1/2003

изтегли в pdf формат

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Евгени Танчев – Конституционни измерения на суверенитета (Статия 1)

Явор Зартов – За противоречията между Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани, и Конституцията (Статия 2)

Маргарита Златарева – Данъчен режим на юридическите лица с нестопанска цел (Статия 3)

Цветан Сивков – Права и интереси на общините (Статия 4)

Веселина Манева – Тълкуване на патентните претенции за определяне обхвата на правна закрила (Статия 5)

ДИСКУСИИ

Явор Бояджиев – Каузалността в наказателното право (Статия 6)

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Валя Върбанова – Обекти, защитени от принудително изпълнение при събиране на държавни вземания (Статия 7)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Александър Янков – Юбилеен сборник, посветен на професор Витали Таджер (Статия 8)