-10%
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Александър Кацарски – Съответствие на фигурата на търговския представител с правото на Европейската общност (Статия 1)

Ирина Цакова – Правна уредба на интернет услугите (Статия 2)

Златко Димитров, Екатерина Георгиева – Някои международноправни аспекти на въпроса за правата на човека в контекста на борбата срещу международния тероризъм (Статия 3)

Райна Николова – Регулиране на телевизионната програма. Сравнителноправен анализ (Статия 4)

ДИСКУСИИ

Явор Зартов – Върховенството на Конституцията – предизвикателства към съдилищата (Статия 5)

Евдокия Кемалова, Кръстю Кръстев – Дискусионни проблеми относно непредпазливата вина (Статия 6)

МЛАДИ АВТОРИ

Невена Орманджиева – За понятието изключително тежко престъпление в Наказателния кодекс (Статия 7) 

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Ружа Иванова – Трудове по международно право – VI том (Статия 8)

ПРАВО И ЕЗИК

Мария Костова – Правна филология (Статия 9)