-10%

Съвременно право 4/2003

изтегли в pdf формат

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Александър Кацарски – Измененията в производството по несъстоятелност (Статия 1)

Поля Голева, Цветан Панов – Съгласието на пациента и задължението на лекаря за неговото информиране (Статия 2)

Златимир Орсов – Нови правила за принудително отчуждаване на частна собственост за нужди на държавата (Статия 3)

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Красимира Средкова – Експертизата на работоспособността в практиката на ВАС през 2002 г. (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Яна Ангелова – Относно удръжките от трудовото възнаграждение (Статия 5)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Снежана Начева – Една конференция с правна проблематика, която заслужава внимание (Прага, 18–19 септември 2003 г.) (Статия 6)

Атанас Семов – Френски евроконституционалист стана почетен доктор на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ (Статия 7)

Размисли за новия световен ред – Тронно слово на проф. Жан-Дени Мутон при удостояването му с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет (Статия 8)