Съвременно право 6/2003

изтегли в pdf формат
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Никола Филчев – Организираната престъпност в условията на преход

Ивайло Стайков – Дискриминация при прекратяване на трудовото правоотношение

Ралица Илкова – Наказателна отговорност за повреждане на съобщително средство

ДИСКУСИИ

Тодор Тодоров – Присъединяването на Република България към Европейския съюз и въпросът за промяна на Конституцията

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Гергана Маринова – Мерките на процесуална принуда в италианския наказателен процес

МЛАДИ АВТОРИ

Иван Янев – За правото на отказ по чл. 283 от Кодекса на труда и задълженията на работодателя

Боряна Мусева – Допустима ли е автономия на волята при непозволено увреждане според българското международно частно право?