-10%

Съвременно право 6/2003

изтегли в pdf формат

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Никола Филчев – Организираната престъпност в условията на преход (Статия 1)

Ивайло Стайков – Дискриминация при прекратяване на трудовото правоотношение (Статия 2)

Ралица Илкова – Наказателна отговорност за повреждане на съобщително средство (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Тодор Тодоров – Присъединяването на Република България към Европейския съюз и въпросът за промяна на Конституцията (Статия 4)

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Гергана Маринова – Мерките на процесуална принуда в италианския наказателен процес (Статия 5)

МЛАДИ АВТОРИ

Иван Янев – За правото на отказ по чл. 283 от Кодекса на труда и задълженията на работодателя (Статия 6)

Боряна Мусева – Допустима ли е автономия на волята при непозволено увреждане според българското международно частно право? (Статия 7)