-10%

Съвременно право 1/2004

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Емил Мингов – Трудовото правоотношение в държавната администрация (Статия 1)

Анета Антонова – Особености на отговорността на съдружниците в събирателното дружество (Статия 2)

Галина Димитрова – За правното положение на наследника, приел наследството по опис (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Екатерина Сулева – Подходящ ли е статутът на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон за Национална компания „Железопътна инфраструктура“? (Статия 4)

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Георги Пенчев – Някои слабости в екологичното законодателство (Статия 5)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Огнян Герджиков – Невежество и графомания, или още веднъж за халтурата в юридическата наука (Статия 6)

Димитрина Милкова – Eдно забележително присъствие в теорията и философията на правото (Проф. Нено Неновски на 70 години) (Статия 7)

Мартин Белов – Правната и социалната философия в началото на XXI век през призмата на XXI световен конгрес на IVR (Статия 8)