Съвременно право 1/2004

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Емил Мингов – Трудовото правоотношение в държавната администрация

Анета Антонова – Особености на отговорността на съдружниците в събирателното дружество

Галина Димитрова – За правното положение на наследника, приел наследството по опис

ДИСКУСИИ

Екатерина Сулева – Подходящ ли е статутът на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон за Национална компания „Железопътна инфраструктура“?

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Георги Пенчев – Някои слабости в екологичното законодателство

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Огнян Герджиков – Невежество и графомания, или още веднъж за халтурата в юридическата наука

Димитрина Милкова – Eдно забележително присъствие в теорията и философията на правото (Проф. Нено Неновски на 70 години)

Мартин Белов – Правната и социалната философия в началото на XXI век през призмата на XXI световен конгрес на IVR