Съвременно право 3/2004

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Стефан Стойчев – Двойното гражданство и избирателните права на бипатридите

Поля Голева – Жертвата на престъплението – последната грижа на държавата

Невена Орманджиева – За някои особености на престъпния деец като предпоставка за прилагането на наказанието доживотен затвор без замяна

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Гергана Маринова – Арест и задържане под стража в американския наказателен процес

ПРАВО И ЕЗИК

Мария Костова – Правна филология: LEX (законът)

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Елена Вичева – Обучението по право в Естония, Латвия и Унгария

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Илиян Кършев – Важни събития от дейността на Българската асоциация по международно право

Георги Денков – Правото през призмата на основните правни понятия