-10%

Съвременно право 3/2004

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Стефан Стойчев – Двойното гражданство и избирателните права на бипатридите (Статия 1)

Поля Голева – Жертвата на престъплението – последната грижа на държавата (Статия 2)

Невена Орманджиева – За някои особености на престъпния деец като предпоставка за прилагането на наказанието доживотен затвор без замяна (Статия 3)

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Гергана Маринова – Арест и задържане под стража в американския наказателен процес (Статия 4)

ПРАВО И ЕЗИК

Мария Костова – Правна филология: LEX (законът) (Статия 5)

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Елена Вичева – Обучението по право в Естония, Латвия и Унгария (Статия 6)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Илиян Кършев – Важни събития от дейността на Българската асоциация по международно право (Статия 7)

Георги Денков – Правото през призмата на основните правни понятия (Статия 8)