-10%

Съвременно право 2/2004

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Методи Марков – Договорът за настаняване на дете в приемно семейство (Статия 1)

Ралица Гуглева – Законово признати ли са имуществените интереси на лицата, осигурени във фондове за допълнително пенсионно осигуряване? (Статия 2)

Иван Кьосев – Развитие на концепциите за аналогията в модерното право (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Красимир Коларов – Проблеми при извънсъдебното споразумение по чл. 740 от ТЗ (Статия 4)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Мила Асенова – Екстрадицията и правната помощ по наказателни дела в контекста на присъединяването на Република България към Европейския съюз (Статия 5)

МЛАДИ АВТОРИ

Моника Копчева – Концепцията за компютърните престъпления – историческо оформяне и същност (Статия 6)

Васил Тодоров – Оценка на риска по чл. 204 КТ и чл. 13а НК при осъществяване на инвестиционна дейност (Статия 7)

ПРАВО И ЕЗИК

Людмила Илиева – Съдебният превод в международния наказателен процес (Статия 8)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Камен Чолов – Френският Граждански кодекс навърши 200 години (Статия 9)