Съвременно право 2/2004

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Методи Марков – Договорът за настаняване на дете в приемно семейство

Ралица Гуглева – Законово признати ли са имуществените интереси на лицата, осигурени във фондове за допълнително пенсионно осигуряване?

Иван Кьосев – Развитие на концепциите за аналогията в модерното право

ДИСКУСИИ

Красимир Коларов – Проблеми при извънсъдебното споразумение по чл. 740 от ТЗ

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Мила Асенова – Екстрадицията и правната помощ по наказателни дела в контекста на присъединяването на Република България към Европейския съюз

МЛАДИ АВТОРИ

Моника Копчева – Концепцията за компютърните престъпления – историческо оформяне и същност

Васил Тодоров – Оценка на риска по чл. 204 КТ и чл. 13а НК при осъществяване на инвестиционна дейност

ПРАВО И ЕЗИК

Людмила Илиева – Съдебният превод в международния наказателен процес

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Камен Чолов – Френският Граждански кодекс навърши 200 години