Съвременно право 4/2004

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Даниел Вълчев – Норберто Бобио и раждането на италианската аналитична школа

Райна Николова – Намесата на медиите в личния живот на гражданите

ДИСКУСИИ

Мария Павлова – За тълкувателната дейност на Конституционния съд

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Антония Ангелова – Измененията на Конституцията на Румъния, произтичащи от пълноправното членство на Румъния в ЕС и НАТО

МЛАДИ АВТОРИ

Мартин Белов – За някои философски аспекти на функциите на международното трудово право

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Никола Йосифов – Изследване с висока теоретическа и практическа стойност