-10%

Съвременно право 4/2004

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Даниел Вълчев – Норберто Бобио и раждането на италианската аналитична школа (Статия 1)

Райна Николова – Намесата на медиите в личния живот на гражданите (Статия 2)

ДИСКУСИИ

Мария Павлова – За тълкувателната дейност на Конституционния съд (Статия 3)

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Антония Ангелова – Измененията на Конституцията на Румъния, произтичащи от пълноправното членство на Румъния в ЕС и НАТО (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Мартин Белов – За някои философски аспекти на функциите на международното трудово право (Статия 5)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Никола Йосифов – Изследване с висока теоретическа и практическа стойност (Статия 6)