Съвременно право 6/2004

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Райна Николова - Регулация и саморегулация на медиите

Ивайло Стайков - Обжалване на решенията на медицинската експертиза на работоспособността

Павлина Панова - Европейските стандарти за справедлив наказателен процес по чл. 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и българското законодателство и практика

Мариана Караджова - Реституцията в практиката на Европейския съд по правата на човека

ДИСКУСИИ

Борис Велчев - За приложното поле на член 282 от Наказателния кодекс

МЛАДИ АВТОРИ

Галина Димитрова - Настойничество и попечителство над деца, настанени в приемно семейство

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Теодор Чипев - Ново издание на учебния курс по българско гражданско процесуално право

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕ „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“ ЗА 2004 г.