-10%

Съвременно право 6/2004

е-списание

ISBN: 0861-18-15
6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Райна Николова - Регулация и саморегулация на медиите (Статия 1)

Ивайло Стайков - Обжалване на решенията на медицинската експертиза на работоспособността (Статия 2)

Павлина Панова - Европейските стандарти за справедлив наказателен процес по чл. 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и българското законодателство и практика (Статия 3)

Мариана Караджова - Реституцията в практиката на Европейския съд по правата на човека (Статия 4)

ДИСКУСИИ

Борис Велчев - За приложното поле на член 282 от Наказателния кодекс (Статия 5)

МЛАДИ АВТОРИ

Галина Димитрова - Настойничество и попечителство над деца, настанени в приемно семейство (Статия 6)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Теодор Чипев - Ново издание на учебния курс по българско гражданско процесуално право (Статия 7)

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕ „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“ ЗА 2004 г.