-10%

Съвременно право 1/2009

е-списание

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Вихър Кискинов – Новата цел на общата теория на правото в информационното общество (Статия 1)

Ива Пушкарова – Значението на квалифициращите признаци по чл. 159а, ал. 2 НК за определяне на понятието за трафик на хора в българското законодателство (Статия 2)

Невин Фети – Правото на достъп до класифицирана информация — съдържание и съдебна практика (Статия 3)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Никита Лютов – Еволюция, съвременно състояние иперспективи на руското законодателство за представителството на трудещите се в предприятието (Статия 4)