-10%

Съвременно право 6/2009

е-списание

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Вихър Кискинов - За функциите на правото (Статия 1)

Екатерина Матеева - Относно съдбата на даренията след развода при действието на новия Семеен кодекс (Статия 2)

Даниел Вълчев - Ред, закон и държавата в учението на Платон — космос (Статия 3)

Мартин Белов - Теорията за вето актьорите като допълваща аналитична концепция в конституционното право (Статия 4)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Дончо Хрусанов - Полезен, интересен и дискусионен труд — „Процесът по ЗАНН“ (Статия 5)

Катя Воденичарова - Задълбочено научно изследване (Статия 6)

Съдържание на сп. „Съвременно право“ за 2009 г.