Съвременно право 6/2009

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Вихър Кискинов - За функциите на правото

Екатерина Матеева - Относно съдбата на даренията след развода при действието на новия Семеен кодекс

Даниел Вълчев - Ред, закон и държавата в учението на Платон — космос

Мартин Белов - Теорията за вето актьорите като допълваща аналитична концепция в конституционното право

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Дончо Хрусанов - Полезен, интересен и дискусионен труд — „Процесът по ЗАНН“

Катя Воденичарова - Задълбочено научно изследване

Съдържание на сп. „Съвременно право“ за 2009 г.