-10%

Съвременно право 3/2009

е-списание

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Мартин Белов – Ограничители на партийния политически плурализъм в съвременния български конституционен модел (Статия 1)

Стоян Ставру – За правосубектността и бъдещето на вещите (Статия 2)

Ралица Димитрова – Европейската валута — утвърждаване и наказателноправна защита (Статия 3)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Елена Тодоровска – Един нов научен труд (Статия 4)