Съвременно право 5/2009

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Александър Иванов - Въпроси относно прехвърлимостта на вземанията

Атанас Симеонов - Последващ контрол на декларирането по чл. 84 и сл. от Закона за митниците

Димана Дерменджиева-Драмова - Северноатлантическият договор като „Международен договор във времето“

МЛАДИ АВТОРИ

Анна Неверова - Сравнителноправна характеристика на Трудовия кодекс на Руската федерация и Кодекса на труда на Република България

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Костадин Паев - Димитър Токушев. История на средновековната българска държава и право