-10%

Съвременно право 5/2009

е-списание

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Александър Иванов - Въпроси относно прехвърлимостта на вземанията (Статия 1)

Атанас Симеонов - Последващ контрол на декларирането по чл. 84 и сл. от Закона за митниците (Статия 2)

Димана Дерменджиева-Драмова - Северноатлантическият договор като „Международен договор във времето“ (Статия 3)

МЛАДИ АВТОРИ

Анна Неверова - Сравнителноправна характеристика на Трудовия кодекс на Руската федерация и Кодекса на труда на Република България (Статия 4)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Костадин Паев - Димитър Токушев. История на средновековната българска държава и право (Статия 5)