-10%

Съвременно право 4/2009

е-списание

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Поля Голева - Формата на търговския договор и въпросът за неговата нищожност поради липса на форма (Статия 1)

Нейко Димитров - Възможности за защита на бившия собственик с признато право на собственост по чл. 14, ал. 1, т. 3 ЗСПЗЗ (Статия 2)

Димитър Батаклиев - Радио- и телевизионните организации като субекти на сродни права по Закона за авторското право и сродните му права (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Вихър Кискинов - Задачите пред общата теория на правото на информационното общество (Статия 4)

Мартин Граматиков - Правните проблеми в ежедневния живот на българите: емпирично правно изследване (Статия 5)