Съвременно право 4/2009

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Поля Голева - Формата на търговския договор и въпросът за неговата нищожност поради липса на форма

Нейко Димитров - Възможности за защита на бившия собственик с признато право на собственост по чл. 14, ал. 1, т. 3 ЗСПЗЗ

Димитър Батаклиев - Радио- и телевизионните организации като субекти на сродни права по Закона за авторското право и сродните му права

ДИСКУСИИ

Вихър Кискинов - Задачите пред общата теория на правото на информационното общество

Мартин Граматиков - Правните проблеми в ежедневния живот на българите: емпирично правно изследване