-10%

Съвременно право 1/2010

е-списание

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

20 години списание „Съвременно право“ 

СТАТИИ

Живко Сталев - Вещноправният режим на парите  (Статия 1)

Димитър Михайлов - Изпълнителното деяние при длъжностното присвояване (Статия 2)

Витали Таджер - Принудително отчуждаване на частна недвижима собственост за държавни и общински нужди (Статия 3)

Цеко Цеков - Разпит при лъжесвидетелстване (Статия 4)

Нено Неновски - За понятието „конституционно правосъдие“ (Статия 5)

Борис Спасов - Достойнството като конституционно понятие (Статия 6)

Стефан Стойчев - „Ненормативните“ и „тълкувателните“ закони (Статия 7)

Мария Павлова - За тълкувателната дейност на Конституционния съд (Статия 8)