-10%

Съвременно право 6/2010

е-списание

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Красимир Митев - Непоръчаната доставка на стоки и услуги по чл. 62 от Закона за защита на потребителите и институтът на неоснователното обогатяване (Статия 1)

Ивайло Стайков - Прилагането на конвенциите на Международната организация на труда в практиката на Конституционния съд на Република България (Статия 2)

Тодор Коларов - Предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства и принципът ne bis in idem (Статия 3)

МЛАДИ АВТОРИ

Диана Ганчева - Изпирането на пари като транснационално престъпление (Статия 4)

СЪДЪРЖАНИЕ НА СП. „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“ ЗА 2010 Г.