Съвременно право 3/2010

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Вихър Кискинов - За върховенството на правото

Красимира Средкова - Основни принципи на новата правна уредба на координацията на системите за социална сигурност в ЕС

Захари Торманов - Предоставяне на информация във връзка с договор за организирано туристическо пътуване

Петър Кандиларов - Второто знаме

МЛАДИ АВТОРИ

Васил Петров - Принудителното изпълнение на незаместими задължения по Административнопроцесуалния кодекс