-10%

Съвременно право 3/2010

е-списание

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Вихър Кискинов - За върховенството на правото (Статия 1)

Красимира Средкова - Основни принципи на новата правна уредба на координацията на системите за социална сигурност в ЕС (Статия 2)

Захари Торманов - Предоставяне на информация във връзка с договор за организирано туристическо пътуване (Статия 3)

Петър Кандиларов - Второто знаме (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Васил Петров - Принудителното изпълнение на незаместими задължения по Административнопроцесуалния кодекс (Статия 5)