-10%

Съвременно право 5/2010

е-списание

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Мария Славова, Васил Петров - Оспорването на административни актове по административен ред (Статия 1)

Нели Огнянова - Финансиране на обществените електронни медии според практиката на Европейската комисия и Съда на ЕС (Статия 2)

Пламен Панайотов - Наказателноправната уредба на ЕС за противодействие на компютърната престъпност (Статия 3)

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Веселина Манева - Използване на обектите на културното наследство в музейните колекции, архивите и библиотеките чрез средствата на дигиталните технологии (Статия 4)

Симеон Тасев, Вера Пепелникова - По някои въпроси на имуществените отношения между съпрузите в Семейния кодекс (Статия 5)