Съвременно право 5/2010

е-списание
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Мария Славова, Васил Петров - Оспорването на административни актове по административен ред

Нели Огнянова - Финансиране на обществените електронни медии според практиката на Европейската комисия и Съда на ЕС

Пламен Панайотов - Наказателноправната уредба на ЕС за противодействие на компютърната престъпност

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Веселина Манева - Използване на обектите на културното наследство в музейните колекции, архивите и библиотеките чрез средствата на дигиталните технологии

Симеон Тасев, Вера Пепелникова - По някои въпроси на имуществените отношения между съпрузите в Семейния кодекс