Съвременно право 2/2010

е-списания
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Даниел Вълчев - Ред, закон и държава в учението на Платон – Полис

Стоян Ставру - Недостойнство за наследяване – причини и правно действие

Мартин Белов - Вето актьорите в историята на българския конституционализъм

ДИСКУСИИ

Поля Голева - За регистрацията на избрания имущественобрачен режим

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Пламен Пантев - Един поглед върху нова книга

Катя Воденичарова - Деветдесет години от рождението на професор Иван Дерменджиев