-10%

Съвременно право 4/2010

е-списание

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Малина Новкиришка-Стоянова - Съвременен прекарий (Статия 1)

Нели Огнянова - Обществената функция на обществените електронни медии според практиката на Европейската комисия и Съда на ЕС (Статия 2)

Пламен Панайотов - Наказателноправната уредба на ЕС за противодействие на незаконния трафик на наркотици (Статия 3)

Николай Николов - Същност и характеристика на мерките по чл. 33 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (Статия 4)