-10%

Съвременно право 1/2011

Е-СПИСАНИЕ

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Красимира Средкова - Общественото осигуряване се нуждае от осигуряване на стабилни и качествени закони (Статия 1)

Поля Голева - Понятие за застраховка в полза на кредитор и застраховка на финансов риск (Статия 2)

Владимир Петров - Възможен и допустим ли е от Закона за наследството заветът на владение (Статия 3)

Васил Петров - За уголемяването на дяловете при наследяването по завещание (Статия 4)

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Пламен Панайотов - Задължението на България да криминализира наемането на работа на незаконно пребиваващи чужденци (Статия 5)