Съвременно право 1/2011

Е-СПИСАНИЕ
ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Красимира Средкова - Общественото осигуряване се нуждае от осигуряване на стабилни и качествени закони

Поля Голева - Понятие за застраховка в полза на кредитор и застраховка на финансов риск

Владимир Петров - Възможен и допустим ли е от Закона за наследството заветът на владение

Васил Петров - За уголемяването на дяловете при наследяването по завещание

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Пламен Панайотов - Задължението на България да криминализира наемането на работа на незаконно пребиваващи чужденци