-10%

Съвременно право 6/2011

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Даниел Вълчев - Понятието държава и легитимирането на правния ред (Статия 1)

Росен Ташев - Към понятието за правен принцип (Статия 2)

ДИСКУСИИ

Красимира Средкова - Към въпроса за максималния размер на пенсиите (Статия 3)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Екатерина Матеева - Национални регистри на завещанията в държавите-членки на ЕС и създаване на европейска система за регистрация на завещанията (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Галина Димитрова - Прекратяване на непълното осиновяване при смърт (Статия 5)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Янаки Стоилов, Иван Кьосев - Димитрина Милкова – изявен учен и преподавател в областта на теорията на правото (Статия 6)

Костадин Паев - Гълъбина Петрова. „Църква и църковно право в средновековна България“ (Статия 7)