СТАТИИ

Даниел Вълчев - Понятието държава и легитимирането на правния ред

Росен Ташев - Към понятието за правен принцип

ДИСКУСИИ

Красимира Средкова - Към въпроса за максималния размер на пенсиите

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Екатерина Матеева - Национални регистри на завещанията в държавите-членки на ЕС и създаване на европейска система за регистрация на завещанията

МЛАДИ АВТОРИ

Галина Димитрова - Прекратяване на непълното осиновяване при смърт

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Янаки Стоилов, Иван Кьосев - Димитрина Милкова – изявен учен и преподавател в областта на теорията на правото

Костадин Паев - Гълъбина Петрова. „Църква и църковно право в средновековна България“