-10%

Съвременно право 2/2011

Е-Списание

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Люба Панайотова-Чалъкова – Един поглед върху договора за замяна (Статия 1)

Георги Митов – Установяване на основанията за възобновяване на наказателни дела (Статия 2)

МЛАДИ АВТОРИ

Деяна Марчева – Административноправни аспекти на публично-частното партньорство (Статия 3)

Диляна Калинова – Правомощия на областния управител според Закона за администрацията и устройствения правилник на областните администрации (Статия 4)

Иво Емануилов – Правни аспекти на „cloud computing“ услугите (Статия 5)

IN MEMORIAM

Траян Конов – В памет на проф. Петко Попов (Статия 6)

НОВОИЗЛЯЗЛА ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА