-10%

Съвременно право 4/2011

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Захари Торманов - Влиянието на непредвидими и непредотвратими събития върху организираното туристическо пътуване (Статия 1)

Валери Раданов - Отново за мълчаливите административни актове (Статия 2)

Мария Вълканова - По някои въпроси относно определянето на бенефициера при договора за застраховка „живот“ в случай на смърт в полза на трето лице (Статия 3)

МЛАДИ АВТОРИ

Ралица Димитрова - За правните режими срещу пазарните злоупотреби (Статия 4)

Диана Ковачева - Нови аспекти на престъплението „агресия” след конференцията за преглед на Римския статут от 2010 г. (Статия 5)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Камелия Цолова - Професор д-р Огнян Стамболиев на 65 години (Статия 6)

Симеон Тасев - Нов научен труд в областта на гражданската отговорност (Статия 7)