-10%

Съвременно право 3/2011

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Пламен Панайотов - Правни последици от Първата директива на ЕС в областта на наказателното право след Лисабонския договор (Статия 1)

Евелина Димитрова - „Обърнатото начисляване“ на данъка върху добавената стойност като концепция и специфичен механизъм на облагане (Статия 2)

Стоян Ставру – Още веднъж за завета на владение (В отговор на проф. д.ю.н. Владимир Петров) (Статия 3)

МЛАДИ АВТОРИ

Йордан Баланов - Ограничения на органното представителство на сдружения и фондации (Статия 4)

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Вихър Кискинов - Анализ на нормативно основание (Статия 5)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Лъчезар Дачев - Юбилярят проф. Георги Бойчев (Статия 6)