Съвременно право 3/2011

ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Пламен Панайотов - Правни последици от Първата директива на ЕС в областта на наказателното право след Лисабонския договор

Евелина Димитрова - „Обърнатото начисляване“ на данъка върху добавената стойност като концепция и специфичен механизъм на облагане

Стоян Ставру – Още веднъж за завета на владение (В отговор на проф. д.ю.н. Владимир Петров)

МЛАДИ АВТОРИ

Йордан Баланов - Ограничения на органното представителство на сдружения и фондации

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Вихър Кискинов - Анализ на нормативно основание

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Лъчезар Дачев - Юбилярят проф. Георги Бойчев