-10%

Съвременно право 5/2011

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Вихър Кискинов - Юридически конструкции (Статия 1)

Ива Пушкарова - Дискриминационните мотиви при извършване на престъпления. Разграничение от хулиганските подбуди и личния мотив (Статия 2)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Екатерина Матеева - Европейско удостоверение за наследници (Статия 3)

Боряна Мусева - Заинтересовано лице при признаване и допускане до изпълнение на чуждестранно съдебно решение (Статия 4)

Александър Корнезов - Нарушаване на правото на ЕС от административните органи на държавите-членки в контекста на производството по чл. 258 ДФЕС (Статия 5)

МЛАДИ АВТОРИ

Екатерина Георгиева - Международният наказателен съд и престъплението агресия (Статия 6)