-10%

Съвременно право 1/2014

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Румен Марков - За някои пропуснати възможности в проекта на нов Наказателен кодекс (Статия 1)

Вихър Кискинов - Към предмета и системата на информационното право (Статия 2)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ралица Димитрова - Особености на престъпленията срещу финансовите интереси на Европейския съюз и тяхното противодействие (Статия 3)

ДИСКУСИИ

Валери Петков - За нищожността по чл. 177, ал. 2 АПК (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Николета Кузманова - Историческо развитие на уредбата на наказателноправната защита на политическите права на гражданите по българското наказателно право (Статия 5)

IN MEMORIAM

Симеон Тасев - По въпроса за бъдещи промени в нашето законодателство (в памет на Васил Радоилски) (Статия 6)