Съвременно право 1/2014

ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Румен Марков - За някои пропуснати възможности в проекта на нов Наказателен кодекс

Вихър Кискинов - Към предмета и системата на информационното право

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ралица Димитрова - Особености на престъпленията срещу финансовите интереси на Европейския съюз и тяхното противодействие

ДИСКУСИИ

Валери Петков - За нищожността по чл. 177, ал. 2 АПК

МЛАДИ АВТОРИ

Николета Кузманова - Историческо развитие на уредбата на наказателноправната защита на политическите права на гражданите по българското наказателно право

IN MEMORIAM

Симеон Тасев - По въпроса за бъдещи промени в нашето законодателство (в памет на Васил Радоилски)