-10%

Съвременно право 3/2014

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Вихър Кискинов - Към понятието за виртуална правна реалност (Статия 1)

Петър Илиев - Разграничение на функциите между федерацията и субектите на федерацията (Статия 2)

ДИСКУСИИ

Васил Петров - Правото на наследяване – няколко дискусионни въпроса (Статия 3)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Татяна Геведзе - Понятие и цели на адвокатското представителство на интересите на участниците в стопанските отношения пред съда (Статия 4)

МЛАДИ АВТОРИ

Васил Димитров - Престъпления против спорта (Статия 5)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Красимира Средкова - Проф. д.ю.н. Васил Мръчков на 80 години (Статия 6)