Съвременно право 3/2014

ISBN: 0861-18-15

 

СТАТИИ

Вихър Кискинов - Към понятието за виртуална правна реалност

Петър Илиев - Разграничение на функциите между федерацията и субектите на федерацията

ДИСКУСИИ

Васил Петров - Правото на наследяване – няколко дискусионни въпроса

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Татяна Геведзе - Понятие и цели на адвокатското представителство на интересите на участниците в стопанските отношения пред съда

МЛАДИ АВТОРИ

Васил Димитров - Престъпления против спорта

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Красимира Средкова - Проф. д.ю.н. Васил Мръчков на 80 години